POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

De conformitat amb la normativa vigent relativa a la protecció de les persones físiques respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es facilita la següent informació:

 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

El responsable del tractament és l’empresa Centre De Formacio Rosanas, SL., amb domicili a Carrer de Manlleu, 35, 08500 Vic, Barcelona i CIF B66143959. Telèfon: 938 86 36 13. Correu electrònic: info@autoescolarosanas.com

 
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

Les dades de caràcter personal facilitades per vostè s’emmagatzemaran en un fitxer de titularitat i responsabilitat de Centre De Formacio Rosanas, SL, amb les següents finalitats:

 

– Prestar els serveis sol·licitats i/o productes requerits, així com la facturació dels mateixos.  

– Proporcionar comunicacions comercials, publicitat dels serveis i productes de l’empresa.  

 

Les dades errònies o incompletes en els formularis posats a la seva disposició poden impedir contactar amb vostè, per tant, s’ha d’assegurar de facilitar-nos la informació i dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, que ens autoritza a procedir sota les condicions esmentades.   

 
COMUNICACIÓ DE LES DADES

 

Les dades personals no es cediran a tercers, excepte obligació legal. 

 
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment que presta l’interessat en el moment que es posa en contacte amb Centre De Formacio Rosanas, SL. i comunica les seves dades.  Es conserven les dades fins que no prescriguin les responsabilitats legals derivades de la relació contractual.

 
DRETS DELS INTERESSATS

 

Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició. Per exercir aquests dret podrà dirigir-se a l’empresa mitjançant correu a info@autoescolarosanas.com, acompanyat de còpia del document oficial que l’identifiqui. En cas de disconformitat amb el tractament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 
MESURES DE SEGURETAT

 

Li informem que han estat optades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal.