Ciclomotors de dos, tres i quadricicles lleugers amb i sense marxes.

Aquest permís permet conduir amb seguretat i eficàcia ciclomotors fins 50cc, ja siguin de dues o tres rodes com quadricicles lleugers (cotxes sense carnet). Si t’examines amb un vehicle amb canvi de marxes automàtic, només podràs conduir vehicles d’aquesta condició, si t’examines amb un vehicle de canvi de marxes manual, podràs conduir vehicles amb canvi manual i automàtics.

 
REQUISITS:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 15 anys
 
Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

Un examen específic de 20 preguntes amb un màxim d’errors d’un 10% i un examen de destresa (pista) on l’alumne ha de fer una ziga-zaga entre galons a velocitat reduïda i circular sobre una franja d’amplada limitada.

Aquets carnet permet conduir motocicletes amb o sense sidecar d’una cilindrada màxima de 125cc i amb una potència màxima de 11Kw (14,96cv) i tricicles de motor amb una potència que no excedeixi de 15kw. També tots els vehicles autoritzats a conduir amb el permís AM i vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

 
REQUISITS:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 16 anys 

 

Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

Un examen teòric (comuna) de 30 preguntes relacionades amb la normativa de la circulació i seguretat vial amb un màxim d’errors d’un 10%. (exempt en cas de posseir el permís B), un examen específic de 20 preguntes específiques de motocicletes amb un màxim d’errors d’un 10%, un examen destresa (pista) que consta d’una part de maniobres a realitzar a velocitat reduïda i una altra a velocitat ràpida i un examen de circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.

Aquets carnet autoritza a conduir motocicletes amb o sense sidecar, amb una potència màxima de 35 kW (47,2cv) i tots els vehicles autoritzats a conduir amb el permís AM i A1 i vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

 
REQUISITS:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 18 anys
 
Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

Un examen teòric (comuna) de 30 preguntes relacionades amb la normativa de la circulació i seguretat vial amb un màxim d’errors d’un 10%. (exempt en cas de posseir el permís B), un examen específic de 20 preguntes específiques de motocicletes amb un màxim d’errors d’un 10%, un examen destresa (pista) que consta d’una part de maniobres a realitzar a velocitat reduïda i una altra a velocitat ràpida i un examen de circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.

*Les motocicletes que superin el doble de la potència permesa no podran ser limitades.

 

** En cas d’estar en possessió de el permís A1 no serà necessari realitzar la part teòrica ni la part específica. Si l’alumne fa més de dos anys que està en possessió de l’permís A1 només haurà de fer l’examen de circulació.

Permet conduir qualsevol tipus de motocicleta independentment de la cilindrada i potència fiscal. També equival a tenir els permisos AM, A1, A2 i vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

 
REQUISITS:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 20 anys
– Estar en possessió de el permís A2 amb una antiguitat mínima de 2 anys
 
Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

No hi ha examen, serà el director de l’autoescola qui autoritzarà que ha realitzat la formació i és apte per a la circulació. La formació per a l’obtenció de l’permís A consisteix:

 
– Formació Teòrica: 3 hores de classes
– Formació Pràctica: 6 hores de classes (4 hores en circuit tancat i 2 hores en circuit obert)

Aquest permís autoritza a conduir automòbils amb una MMA que no excedeixi de 3.500 kg i fins a 9 places incloses el conductor. Aquests vehicles podran enganxar un remolc que no excedeixi de 750 kg de MMA, en què les sumes de les MMAs no excedeixin de 4.250 kg. En cas que el remolc superi els 750 kg, les sumes de les MMAs no podran superar en cap cas els 3.500 kg.

També autoritza a conduir vehicles de l’permís AM i vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

Si tens el permís B amb més de 3 anys d’antiguitat podràs conduir motocicletes de l’Permís A1 per àmbit nacional. També podràs conduir vehicles especials agrícoles de qualsevol MMA i no agrícoles sempre que no superin els 3.5T de MMA i els 40km / h.

 
REQUISITS:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 18 anys
 
Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

Un examen de 30 preguntes relacionades amb la normativa de la circulació i seguretat vial amb un màxim d’errors d’un 10%. (Exempt en cas de posseir el Permís A1 o A2) i un examen de circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.

Permet conduir vehicles que portin enganxat un remolc o semiremolc que sobrepassi els 750 kg i no excedeixi de 3.500 kg.

 
REQUISITS:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 18 anys
– Tenir el permís B
 
Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

Un examen teòric específic de 20 preguntes amb un màxim d’errors d’un 10%, un examen destresa (pista) on l’alumne ha de demostrar que té habilitats amb el vehicle i un examen de circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.

Permet conduir automòbils la massa màxima autoritzada excedeixi de 3.5 T. i fins a 9 places inclòs el conductor destinat exclusivament a l’transport de mercaderies. Aquests automòbils podran portar un remolc quan el seu MMA no excedeixi de 750Kg.

 
REQUISITS:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 21 anys
 
Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

Un examen teòric específic de 20 preguntes amb un màxim d’errors d’un 10%, un examen destresa (pista) on l’alumne ha de demostrar que té habilitats amb el vehicle i un examen de circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.

Conjunt de vehicles acoblats compostos per un vehicle automòbil dels que autoritza conduir el permís de classe C i un remolc amb una massa màxima autoritzada superior a 750 quilograms.

 
Requisits:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 21 anys
– Estar en possessió de el permís C
 
Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

Un examen teòric específic de 20 preguntes amb un màxim d’errors d’un 10%, un examen destresa (pista) on l’alumne ha de demostrar que té habilitats amb el vehicle i un examen de circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.

Automòbils destinats al transport de persones amb un número de seients, inclòs el del conductor superior a 9. S’haurà de realitzar un curs de 140 hores i un examen teòric de 100 preguntes.

 
REQUISITS:
– Tenir la nacionalitat espanyola o residència
– Tenir 24 anys
 
Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

Un examen teòric específic de 20 preguntes amb un màxim d’errors d’un 10%, un examen destresa (pista) on l’alumne ha de demostrar que té habilitats amb el vehicle i un examen de circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.