Avís legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.autoescolarosanas.com és de la societat Centre De Formacio Rosanas, SL., i les seves dades d’identificació són les següents:

Responsable: Centre De Formacio Rosanas, SL.

 

NIF: B66143959

Domicili social: Carrer de Manlleu, 35

Codi Postal: 08500

Localitat: Vic

Província: Barcelona

Correu Electrònic: info@autoescolarosanas.com

 
 
ACCEDIR A LA PÀGINA WEB

 

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que Centre De Formacio Rosanas, SL.. reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

 
UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

 

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

 

FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

 

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, Centre De Formacio Rosanas, SL. es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. Centre De Formacio Rosanas, SL. farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, Centre De Formacio Rosanas, SL. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

 
RESPONSABILITAT

 

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

Centre De Formacio Rosanas, SL. no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que Centre De Formacio Rosanas, SL. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS

 

Centre De Formacio Rosanas, SL. o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de Centre De Formacio Rosanas, SL. o els llicenciants.

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

CONTACTE

 

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: info@autoescolarosanas.com

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

 

L’Avís legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.